Начальник фінансового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Валентина Петрівна

Проект районного бюджету на 2017 рік

З проектом районного бюджету на 2017 рік ознайомила начальників управлінь, відділів, секторів, служби райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів міністерств та відомств України, організацій, установ на оперативній нараді в голови райдержадміністрації начальник фінансового управління райдержадміністрації Валентина Тарасова.

Валентина Петрівна зазначила, що проект районного бюджету на 2017 рік складено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, прогнозних показників економічного і соціального розвитку області та розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв ), визначених Кабінетом Міністрів України, а також окремих положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Запропонований бюджет є збалансованим за доходами та видатками і, в деякому розумінні, є технічним, оскільки не включає в себе елементів розвитку, а забезпечує можливість початку бюджетного фінансування закладів та найнеобхідніших програм.

Загальний обсяг районного бюджету сформовано по доходах і видатках у сумі 240 021 733  гривень.

Дохідна частина проекту  районного бюджету на 2017 рік розроблена з урахуванням ст. 64 Бюджетного кодексу України   «Склад  доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно з законом та перспективним планом формування територій громад»  відповідно до якої  у 2017 році 67,5 %  податку на доходи фізичних осіб  відносяться до надходжень Іллінецької об'єднаної громади, тобто  доходи районного бюджету зменшяться на  суму  35 711 700 гривень.

Прогноз доходів загального фонду  районного бюджету визначено в сумі 17 603 000  гривень (без урахування трансфертів), що більше очікуваних  надходжень за  2016 рік  на  11,7 відсотка.

Основним  джерелом доходів загального фонду районного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (97,4 % планового обсягу надходжень).

Прогнозні показники надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік визначено в сумі  17 146 400  гривень, що більше очікуваних  надходжень за 2016 рік на  11,9 відсотка.

Зростання податку на доходи фізичних осіб у 2017 році планується внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі  3200 гривень  і  посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 1600 гривень,  а також покращення адміністрування податку шляхом легалізації доходів громадян, виведення їх з тіньового сектору економіки.

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до комунальної власності,  визначено  в сумі 48 400  гривень. Зазначені доходи обраховані  на   підставі розрахунків,  наданих   комунальними підприємствами, та інформації Іллінецького відділення Немирівської  об’єднаної державної податкової інспекції.    

У складі  доходів районного  бюджету заплановано надходження  від орендної  плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном,   що  перебуває  в комунальній власності,  в  сумі  160 100 гривень  відповідно до   розрахунків, наданих  районними бюджетними установами.

Надходження по коду «Частина чистого прибутку  комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету»  плануються в сумі  8 100  гривень, виходячи із розрахунків, наданих комунальними підприємствами.

Адміністративний збір за проведення  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачено   в   сумі   71 000 гривень.  Показник  визначено відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Прогнозується  надходження  адміністративного  збору за державну реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в   сумі   169 000  гривень, даний показник розраховано  відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації.                

Доходи спеціального фонду  районного  бюджету  (власні надходження) заплановані в сумі 1 875 480   гривень з врахуванням показників, наданих керівниками бюджетних  установ району.

Що стосується видаткової частини районного бюджету, то розрахунки проведено відповідно до нормативно-правових актів, прогнозних показників економічного і соціального розвитку району та розрахункових показників, доведених Міністерством фінансів України та бюджетних запитів, поданих розпорядниками бюджетних коштів за програмно-цільовим методом бюджетування.

Основний акцент при розрахунку видатків на фінансування районної ради, закладів соціально-культурної сфери, установ та організацій, які фінансуються з районного бюджету, а також заходів та програм у цих галузях зроблено на необхідності першочергового забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії, комунальні послуги, медикаменти, продукти харчування, інші захищені статті бюджету.

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  розрахунки видатків на заробітну плату з нарахуваннями проводилися відповідно до прогнозного  підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року – 3200 гривень та розміру базової величини посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою з 1 січня – 1600 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2016 році, з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках, а також прогнозних коефіцієнтів підвищення у 2017 році, в середньому на коефіцієнт 1,1095, зокрема, при визначені видатків на:

-       оплату природного газу –  коефіцієнт 1,14;

-       оплату теплопостачання –  коефіцієнт 1,1235;

-       оплату електроенергії –  коефіцієнт 1,09;

- оплату водопостачання і водовідведення та інших енергоносіїв –  коефіцієнт 1,085.

Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціально-культурної сфери із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.

Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені в мінімально необхідному обсязі. Потребу в цих видатках на 2017 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії, об’єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

У 2017 році планується продовжити фінансування дитячих дошкільних установ та клубних закладів з бюджетів сіл, селища, міста за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету на умовах співфінансування, а саме на :

- утримання дошкільних закладів передбачено 8 422 587 гривень;

- на утримання будинків культури та клубів  передбачено 1 804 555 гривень.

На утримання Дашівської пожежної частини плануються видатки в сумі 100 000 гривень.

Резервний фонд становить 1 863 390 гривень.

Коротко начальник фінансового управління райдержадміністрації охарактеризувала основні позиції видаткової  частини бюджету  в розрізі галузей, а саме розповіла:

Обсяг асигнувань по розпоряднику коштів «Районна рада» становить 984 475 гривень, з них видатки загального фонду 849 610 гривень, видатки спеціального фонду 134 865 гривень, у тому числі: на оплату праці працівників виконавчого апарату районної ради планується 473 007  гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 75  541 гривень.

За рахунок надходження орендної плати передбачається використання коштів спеціального фонду в загальній сумі 134 865 гривень, з яких на поточні видатки передбачено 55 820 гривень та капітальні – 79 045 гривень (капітальний ремонт приміщень).

Також плануються видатки на виконання районних програм :

Районної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту -  в розмірі 30 000 гривень.

Районної програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Іллінецького району на 2017-2020 роки – 50 000  гривень.

Загальний обсяг асигнувань  на галузь «Освіти» складає 45 162 250 гривень, з них видатки загального фонду 44 427 250 гривень, видатки спеціального фонду 735000 гривень.

У тому числі по загальному фонду для :

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами обсяг асигнувань планується в сумі 41 412 160 гривень, з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 30 770 800 гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 10 517 160 гривень, субвенції з сільських рад 124 200 гривень,  спеціальний фонд 15 000 гривень.

«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – 1 000 000 гривень;

 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»  – 298 800  гривень;

 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»  - 300 000 гривень;

 «Здійснення  централізованого господарського обслуговування»   – 300 000 гривень;

 «Утримання інших закладів освіти» - 1 620 000 гривень в тому числі спеціальний фонд – 720 000 гривень;

 «Надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» –  16 290  гривень;

Передбачено видатки на виконання Районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення -  200 000 гривень.

Фонд оплати праці працівників закладів освіти заплановано по загальному фонду в сумі 32 682 351 гривень, з них за рахунок освітньої субвенції 25 222 000 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 3 622 510 гривень, що забезпечує проведення розрахунків по тарифах,  діючих станом на 1 грудня 2016 року з урахуванням коефіцієнтів збільшення та економії споживання в натуральних показниках.

Передбачено також надходження коштів спеціального фонду в загальній сумі 720 000  гривень, з яких на оплату праці буде спрямовано – 228 700 гривень, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 22 000 гривень, капітальні видатки – 29 000 гривень .

По галузі «Охорона здоров’я» обсяг бюджетних асигнувань на утримання установ охорони здоров’я планується в сумі 26  267 480  гривень. Видатки загального фонду  передбачено в сумі 25  949 130  гривень, спеціального – 318 350 гривень, зокрема по закладах:

Іллінецькій центральній районній лікарні обсяг асигнувань планується в сумі 20 200 677 гривень, з яких на оплату праці - 14 162 700 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг –    1 357 800 гривень, на медикаменти, перев’язувальні матеріали – 500 000  гривень, продукти харчування – 410 000 гривень, соціальне забезпечення – 20 000 гривень, виплати пенсії і допомоги – 134 400  гривень.

Передбачено надходження коштів спеціального фонду в сумі 316 850 гривень, з них заплановано на оплату праці – 108 976 гривень, на медикаменти, перев’язувальні матеріали - 26 600 гривень.

По комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради на утримання амбулаторій загальної практики сімейної медицини, ФАПів плануються видатки в сумі 5 667 563 гривень, з них видатки на заробітну плату в сумі 4 045 923 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано – 471 540 гривень, на  медикаменти, перев’язувальні матеріали – 50 000 гривень, соціальне забезпечення – 80 000  гривень.   

Передбачено надходження коштів спеціального фонду в сумі 1 500 гривень (плата за оренду майна бюджетних установ).

На виконання програми «Розвиток первинної медичної допомоги в Іллінецькому районні на 2017-2020 роки»  заплановано видатки за навчання лікарів загальної практики сімейної медицини  в сумі 80 890 гривень.

Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в районному бюджеті передбачено видатки в сумі  489 117 гривень, з них субвенція з місцевих бюджетів – 331 217 гривень на утримання фахівців з соціальної роботи.Фонд оплати праці складає 373 592 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 10 031 гривень

По комунальному закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» передбачено видатки  загального фонду в сумі 2 156 961 гривня, видатки спеціального фонду 409 000 гривень.Фонд оплати праці заплановано в сумі 1 659 400 гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 115 000 гривень.

Кошти спеціального фонду планується використати на придбання медикаментів в сумі   21 000 гривень, продуктів харчування – 330 000 гривень, придбання предметів, матеріалів – 58 000 гривень.

Сектору культури і туризму райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів плануються видатки по загальному фонду в сумі 4 025 000 гривень та спеціальному фонду  –    272 600 гривень, в тому числі :

«Бібліотеки» - 1 510 768 гривень;

«Музеї і виставки» - 63 100 гривень;

«Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 1 150 000 гривень;

 «Школи естетичного виховання дітей» - 1 101,870 тис. гривень;

 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» - 149 262  гривень;

«Інші видатки» - 50 000 гривень на виконання Програми організації відзначення в районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження Почесними грамотами та Подяками районної державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих працівників різних галузей у 2017 році.

Фонд оплати праці запланований в сумі 3 152 600 гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 128 700 гривень. Передбачається також залучення коштів спеціального фонду в сумі 272 600  гривень, з яких на оплату праці  з нарахуваннями планується спрямувати 224 300  гривень, оплату енергоносіїв – 7 300  гривень.  Також плануються видатки розвитку в сумі 3 000  гривень на поповнення бібліотечного фонду.

Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів плануються видатки  районного бюджету по загальному фонду в сумі 777 491 гривня, по спеціальному - 5665  гривень.

 По загальному фонду видатки спрямовуються для :

-  «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 403 691 гривня;

- «Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд» - 313 800 гривень

Також, на виконання Соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Іллінецькому районі на 2013-2017 роки зі змінами заплановані видатки для :

- «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  на суму – 32 000 гривень;

- «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»  на суму – 8 000 гривень;

- «Фінансова підтримка на утримання регіональних рад  фізкультурно-спортивного товариства «Колос»      - 20 000 гривень.

 Фонд оплати праці запланований в сумі 499680  гривень, оплата енергоносіїв та комунальних послуг 58 500 гривень.

У районному бюджеті на 2017 рік плануються видатки для забезпечення реалізації  програм, а саме:

Програми забезпечення інформованості населення району та розвитку електронного засобу масової інформації комунального підприємства  "Іллінецька районна  організація радіомовлення" в сумі 91 000 гривень;

Програми забезпечення архівних фондів комунального підприємства  "Районний трудовий архів" – 137  110 гривень (за рахунок субвенції з сільських та міського бюджетів);

Програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту- 428 296 гривень, в тому числі:

Іллінецькій районній організації  інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил України – 5 000 гривень;

Іллінецькій районній раді організації ветеранів України – 10 000 гривень;

Громадській організації  "Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій" – 71 000 гривень;

Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації :

-на оплату пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18 000 гривень;

- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 7 526 гривень;

-компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 15 600 гривень, -матеріальна допомога воїнам Афганцям – 25 000 гривень;

-одноразову допомогу вдовам померлих громадян, смерть, яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 5 000 гривень;

- одноразову допомогу учасникам ліквідації  наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС – 15 000 гривень;

-соціальну грошову допомогу членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд  – 20 000 гривень;

- компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 50 000 гривень;

-надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 20 000 гривень;

- інші видатки на соціальний захист (допомога на лікування, поховання) – 60 000 гривень;

-компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги (за рахунок субвенцій з сільських бюджетів) – 106 170 гривень.

Крім того, по управлінню праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації передбачені видатки по соціальних субвенціях з державного та обласного бюджету на загальну суму 146 624 756 гривень.

Також Валентина Тарасова звернути увагу учасників наради на те, що відповідно до розрахунків, наданих керівниками бюджетних установ, розрахункова незабезпеченість по захищених статтях видатків за даними розпорядників коштів становить 27686,5 тис. гривень, в тому числі: установ, що фінансуються з районного бюджету - 20991,4 тис. гривень, по дошкільним навчальним закладам – 5392,2 тис. гривень, сільських будинках культури, клубах - 1302,9 тис. гривень.

Підсумовуючи виступ, начальник фінансового управління райдержадміністрації наголосила на необхідності забезпечення жорсткого контролю за цільовим й ефективним використанням бюджетних коштів та ефективному використанні комунального майна. Також вона рекомендувала розпорядникам коштів районного бюджету підготувати проекти для участі в грантових програмах з метою залучення в 2017 році додаткових коштів для розвитку установ та  по окремим галузям надати пропозиції щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету міської, селищної об’єднаних територіальних громад та бюджетів сіл до районного бюджету на утримання установ.

"Надзвичайно непростий бюджет, - звернувся до учасників наради голова райдержадміністрації Андрій Лисак, - адже нам доводиться працювати в нових умовах. У районі сформовано дві об'єднані громади, тож біля 70% податку на доходи фізичних осіб, який, як вже зазначала Валентина Тарасова, є основним  джерелом доходів загального фонду районного бюджету, безпосередньо надійдуть в бюджет Іллінецької міської об'єднаної громади, частину надходжень, які заплановані в районному бюджеті, у в березні буде передано Дашівській селищній об'єднаній громаді. Однак було проведено величезну роботу фінансовим управлінням райдержадміністрації, розпорядниками бюджетних коштів для того, аби проект районного бюджету був збалансований по доходам та видаткам. Сьогодні найголовніше завдання прийняти районний бюджет, аби бюджетні установи з нового року могли розпочати свою роботу, а люди мали заробітну плату. Далі, відповідно до надходжень в бюджет, усі проблемні питання будуть вирішуватись. Ми мали також чималу незабезпеченість на початок 2016, але успішно його завершуємо, ще й реалізували багато важливих соціальних проектів. Слід ефективно використовувати кожну бюджетну копійку, впроваджувати заходи з енергозбереження, брати участь у різноманітних конкурсах і проектах, працювати по-новому, й все буде добре".

Андрій Романович вкотре зауважив, що проекти, які реалізовуються з використанням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій у 2016 році мають бути завершені в цьому році, а кошти використані до кінця бюджетного року, щоб недопустити виникнення кредиторської заборгованості по даних роботах та не оплачувати цю заборгованість за рахунок районного бюджету в наступному році. Наголосив він і на тому, що переважна більшість закупівель за бюджетні кошти має проводитись через систему "ProZorro", адже це ще один із шляхів економії.

Повернутись