Начальник фінансового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Валентина Петрівна

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації


Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації фінансовим управлінням райдержадміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту ви можете звернутися

усно: за телефоном (04345) 2-10-76

факсом: (04345) 2-10-76;

електронною поштою: il_rfu@ukr.net

 письмово за адресою: 22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 18, Фінансове управління райдержадміністрації  (на конверті вказувати "Публічна інформація");

 кабінет для роботи з документами: 112

 Форма запиту на інформацію http://illintsi-rfu.org.ua/pub-inf/pub-inf-za-zap/forma-zapitu-na-informaciju/


РОЗКЛАД РОБОТИ
 фінансового управління райдержадміністрації:

 Фінансове управління райдержадміністрації працює: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 години, перерва на обід з 12:00 до 13:00 години, вихідні дні – субота та неділя.